Je huis- waterbronnen

Duschen mit Regenwasser macht doppelt Spaß

Met een nieuwe waterbehandelingstechnologie gemakkelijk en goedkoop drinkwater uit regenwater produceren.

Nieuw is het idee van de zelfvoorzienende watervoorziening niet. Meestal bevinden zich deze installaties in landelijke, niet ontsloten gebieden en worden met grondwater bijgevuld. Toch heeft niet elke huiseigenaar de mogelijkheid deze bronnen te benutten. Regenwater daarentegen staat bijna overal ter beschikking. En toch word het tot nu toe behalve voor het spoelen van toiletten en het sproeien van de tuin amper gebruikt.

Volgens de Europese drinkwaterregelgeving moet voor de lichaamshygiëne, zoals douchen en handen wassen, water met drinkwaterkwaliteit gebruikt worden.

Om aan de vereisten van de EG-richtlijn "Water voor menselijk gebruik" te voldoen, heeft INTEWA GmbH in het kader van het EU-project "Eco Innovation" een speciaal concept in een demonstratie-installatie van een eengezinswoning omgezet. Omdat bij dit project niet voldoende regenwater voor alle verbruikers beschikbaar is, wordt in een latere stap van de recyclage het douchewater, dat na het gebruik als grijswater bestempeld wordt, opgevangen, gerecycleerd en vevolgens als toilettenspoelwater opnieuw gebruikt. Parallel wordt uit het grijswater warmte onttrokken en voor de voorverwarming van het douchewater gebruikt.

 

kostbares Regenwasser

De hoofdvoordelen van de zogenaamde AQUALOOP-technologie

 • Besparing van drinkwaterbronnen
 • Besparing van kanalen en leidingssystemen
 • Kostenbesparing voor uitbaters en gebruikers
 • Meer onafhankelijkheid van de watervoorziening
 • Zacht, kalkvrij water
 • Geen antropogene sporenstoffen in het water
 • Eenvoudige inbouw achteraf mogelijk door gebruik van bestaande leidingsystemen

 

Achteraf installeren van de AQUALOOP regenwaterinstallatie

Het regenwater wordt van de 120 m² grote dakoppervlakte opgevangen en in een 10 m³ reservoir verzameld.

De zelfreinigende PURAIN regenwaterfilter (met geïntegreerde skimmeroverloop, terugslagklep en wisselsprongprincipe) reinigt het water met behulp van een zeef met openingen van 0,8 mm. Met het AQUALOOP membraanstation in het reservoir wordt het regenwater door de membraanvezels met een poriëngrotte van 0,02 µm gemicrofiltreerd (ontkieming) en naar een 350 liter groot zuiver waterreservoir in de kelder gestuurd. Om een mogelijk gevaar ingevolge mogelijke nabesmetting in deze binnentank uit te sluiten, wordt het water voor de verdeling in het huis nog eens extra gedesinfecteerd door een UV-behandeling.

Nachrüstung der regenwasserzisterne durch Bauunternhemer Lemmens, Gemmenich

Het zo gereinigde water wordt door de toerentalgestuurde regenwaterinstallatie RAINMASTER Favorit SC in het bestaande leidingsysteem Leitungssystem naar de aansluitpunten in het huis gepompt. Het hiervan gescheiden stadswaterleidingsysteem voorziet alleen de bijvulling in de DVGW-gecertificeerde RAINMASTER Favorit, alsook de drinkwateraansluiting in de keuken. De waterkwaliteit van de AQUALOOP-installatie wordt met regelmatige intervallen gecontroleerd. Zijn de resultaten perfect, dan kan ook de drinkwatervoorziening in de keuken voortaan van regenwater voorzien worden.

Omdat het bestaande leidingsysteem overgenomen kan worden, maakt dit concept het mogelijk nu voor het eerst regenwatersystemen achteraf te installeren.

Overzicht AQUALOOP regenwatersysteem

 • Opvangen van regenwater van een 120 m² groot dakoppervlak
 • PURAIN 100 regenwaterfilter incl. skimmeroverloop en terugslagklep, rustige toevoer
 • Opslag in een 10 m³ groot buitenreservoir
 • AQUALOOP membraanstation met ultra-, microfiltratie in reservoir
 • 350 liter zuiver waterreservoir in de kelder voor gedesinfecteerd water
 • Uit zuiver waterreservoir pompen met RAINMASTER-Favorit 20-SC
 • UV-desinfectie met 20 watt voor extra veiligheid
 • Drukverhoging in bestaand leidingsysteem
 • Aansluiting op douche, wasmaschine, wasbak, etc... drinkwaterbijvulling via RAINMASTER met stadswater
 • Een aparte stadswaterleiding naar de keukenkraan

Waterkwaliteit van het regenwater

De kwaliteit van het regenwater en de reinigingsprestatie van de installatie werden door proeven op verschillende plaatsen van het volledig systeem onderzocht. De analyseresultaten tonen dat de bacteriële belasting van het onbehandeld water uit het regenwaterreservoir al heel laag is. Noch de bacterie E.Coli, een belangrijke aanwijzing op vervuiling met uitwerpselen, noch de ziekteverwekker Pseudomonas aeruginosa konden in de proeven gevonden worden.

Klarwasserspeicher mit RAINMASTER Favorit SC, AQUALOOP Steuerung, UV Entkeimung

Door de analyse van het behandelde water na de microfiltratie, waarin geen coliforme bacteriën en bacteriekolonies meer gevonden werden, kan het behandelingspotentieel aan het membraan toegeschreven worden. Een bijkomende desinfectie door de UV-lamp zou volgens het resultaat van de analyse niet nodig zijn geweest, maar wordt toch toegepast als extra veiligheid. Voor alle onderzochte parameters worden de grenswaarden van de drinkwaterregelgeving voor „Water voor het menselijk gebruik“ nageleefd(zie tabel 1).

Analyseergebnisse der AQUALOOP Regenwasseranlage

Parameter Grenzwert (nach TrinwV) Aufbereitung durch AQUALOOP
Escherichia Coli 0 /100ml 0 /100ml
Enterokokken 0 /100ml 0 /100ml
Coliforme Bakterien 0 /100ml 0 /100ml
Koloniezahl 22 °C 1000 /ml 0 /ml
Koloniezahl 36 °C 100 /ml 0 /ml
Pseudomonas Aeruginosa 0 /100ml  
TOC --- 0,85 mg/l
pH-Wert vor Ort 9,5 8,58
Calcium   9,9 mg/l
Magnesium   <0,5 mg/l
Leitfähigkeit bei 25°C 2790 μs/cm 64 μs/cm
Kupfer 2 mg/l <0,002 mg/l
Nickel <0,02 mg/l <0,005 mg/l
Trübung im Labor 1 NTU 0,11 NTU
Clostridium perfringens 0 /100ml 0 /100ml
Nitrat 50 mg/l 3,4 mg/l
Nitrit 0,5 mg/l <0,02 mg/l
Quecksilber <0,001 mg/l <0,0002 mg/l
Cadmium <0,001 mg/l <0,003 mg/l
     
Quelle: Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH    

AQUALOOP grijswaterrecyclage

AQUALOOP Grauwasserrecycling System incl. Wärmespeicher (Die Waschmaschine ist an das Regenwassernetz angeschlossen.)

Bij het voorliggende demonstratieproject is het regenwater alleen niet voldoende om in de gezamenlijke waterbehoefte van het gezin van 4 te voorzien. Door de bijkomende recyclage van het van douche en wasbak afkomstig grijswater kan nog eens ca. 30 m³/jaar water bespaard worden en zodoende de gezamenlijke waterbehoefte (100m³/jaar) gedekt worden. Dit alleen door de lichaamsverzorging relatief gering vervuild "regen"-water, wordt in de AQUALOOP grijswaterrecyclage-installatie gereinigd en nadien gebruikt voor de toiletspoeling. In tegenstelling tot het regenwaterreservoir komt het grijswatersysteem met twee heel kleine reservoirs (2 x 350 liter) toe, die de dagelijkse behoefte ongeveer dekt. Voor de reiniging worden vervolgens via de AQUALOOP voorfilter grove verontreinigende stoffen, zoals haren, afgezonderd. Daarna wordt het water in het beluchte wervelbed door microorganismen, die op de vullichamen in de behandelingstank zitten, biologisch gereinigd. De microfiltratie vindt opnieuw plaats, doordat het water door de poriën van het holle vezelmembraan in het AQUALOOP membraanstation gezogen wordt. Het biologisch gereinigde en gedesinfecteerde water voldoet minstens aan de EU-Zwemwaterkwaliteit. De waterinstallatie RAINMASTER Eco stuurt het behandelde water uit het zuiver waterreservoir van de grijswaterinstallatie naar het toilet.

Analyseresultaten van de AQUALOOP grijswaterinstallatie

Waterparameter NSF-richtlijn Grijswater
E. Coli 14 /100ml <1 /100ml
Troebelheid 5 NTU 0,5 NTU
pH 6-9 7,8
BSB5 10 mg/l 5 mg/l *
     
*na 8 weken opstartfase    
Bron: PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH    

Overzicht AQUALOOP grijswatersysteem

 • Verlucht wervelbed bioreactor in tank van 350 liter
 • AQUALOOP voorfilter incl. skimmeroverloop, heveloverloop en terugslagklep AQUALOOP membraanstation met ultra/microfiltratie
 • Tussenopslag in het zuiver waterreservoir van 350 Liter
 • Onttrekken uit zuiver waterreservoir met RAINMASTER-Eco (100 watt vermogen), drukverhoging in aparte proceswaterleiding naar het toilet
 • Bijvulling met behandeld regenwater

Totaaloverzicht AQUALOOP regen- en grijswaterinstallatie

1. Waterreservoir grijswater 350 liter 8. Zuiver waterreservoir regenwater 350 liter
2. AQUALOOP membraanstation voor grijswater 9. UV-installatie
3. --- 10. Regenwatertoestel RAINMASTER-Favorit-SC
4. AQUALOOP grijswater voorfilter 11. Regenwaterreservoir 10 m³
5. Zuiver waterreservoir voor grijswater 350 liter 12. AQUALOOP membraanstation voor grijswater
6. Regenwatertoestel RAINMASTER-Eco 13. PURAIN 100 regenwaterfilter
7. Warm waterreservoir  

Risico's

Het directe gevaar van het overdragen van ziekteverwekkers door het regenwater wordt door de AQUALOOP desinfectie uitgesloten. Naargelang locatie van het regenwatersysteem moet men wel controleren, welke parameters te onderzoeken zijn om de drinkwaterkwaliteit ook bij de opgeloste, chemische stoffen na te leven. Het zou kunnen, dat bijv. bij koper-/ zinkdaken een verhoogde hoeveelheid van deze metalen gemeten wordt. In gebieden waarin de lucht door ongereinigde rookgassen door verbrandingen vervuild is, kan zogenaamde "zure regen" ontstaan. Vanwege de lage pH-waarde stijgt het gevaar van het oplossen van metalen door corrosie. De pH-waarde moet dan met eenvoudige maatregels geneutraliseerd worden. In regio's met heel slechte luchtkwaliteit kan het tot erosie komen door zware metalen uit de atmosfeer. Daarom moeten in de buurt van industrie met hoge uitstoot of heel veel verkeer, overeenkomstige concentraties in het regenwater gecontroleerd worden. In de meeste Europese landen speelt de luchtvervuiling door de verbeterde milieubeschermingsmaatregelen al jaren dus geen rol meer en de kwaliteit van het regenwater is heel goed.

Kosten en besparingspotentieel van het demonstratieproject

Neemt men de kosten en het besparingspotentieel van deze technologie in beschouwing, dan kan men vaststellen dat algemene uitspraken op basis van de verschillende waterkosten, tarieven en verbruiken niet mogelijk zijn. Vaak kunnen met deze nieuwe installatietechnologie nu al interessante aflossingstermijnen behaald worden, die duidelijk lager zijn dan de levensduur van het gebouw. De eigen watervoorziening met regenwater kan dus in veel gebieden zinvol zijn:

Plaats Kelmis, België
Opvangoppervlakte 120 m²
Regenwaterrendement ca. 90 m³ / jaar
Waterverbruik 4 personen* ca. 105 m³ / jaar
RW verbruik ca. 70 m³ / jaar
GW Verbruik ca. 30 m³ / jaar
Besparingspotentieel ca. 100 m³ / jaar
Gemiddelde waterprijzen in D** 5,00 €/ m³
Stroomkosten installatie / m³ aan 0,23€/kWh 0,43 €/m³
Besparingspotentieel D volgens aftrek stroomkosten 4,57 €/m³
Model 1***: Regen- en grijswater incl. warmteterugwinning Totale kosten ca. 15.684,00 € statische terugverdientijd 16,73 jaren
Model 2***: Alleen regenwater Totale kosten ca. 9621,15 € statische terugverdientijd 12,03 jaren
Model 3***: Alleen regenwater alles zelf installeren Totale kosten ca. 7241,15 € statische terugverdientijd 9,05 jaren

* ter vergelijking: Ø waterverbruik 4 personen Duitsland 180 m³,
Ø waterverbruik 4 personen USA 430 m³
** drink,- en afvalwaterkosten, bij tariefsplitsing kan rioolbelasting niet worden geteld
*** Ø waterverbruik van 175 m³/jaar tabel 3: kosten en besparingspotentieel

Samenvatting

Met deze door de EU gesteunde demonstratieproject kon op een indrukwekkende wijze aangetoond worden dat het alleen met de nieuwe AQUALOOP-technologie mogelijk is, uit regenwater zowat het totale waterverbruik van een eengezinswoning te substitueren.

Het is belangrijk dat dit vandaag al bij een installatie achteraf in een bestaand gebouw efficiënt kan zijn. Zodoende is deze technologie zowel voor nieuwbouwen als voor bestaande huizen interessant.

Is er niet voldoende regenwater beschikbaar, dan dan dit tekort met de recyclage van het beschikbare grijswater aangevuld worden. Tegelijkertijd maakt een warmtewisselaar nog een warmteterugwinning uit het warme grijswater mogelijk.

Voor gespecialiseerde firma's uit de sectoren waterbehandeling, regenwatergebruik alsook fabrikanten van reservoirs kan de AQUALOOP-technologie een nieuw soort zaken voor de toekomst betekenen.

De besparing van waardevolle drinkwaterreserves is bovendien een belangrijke bijdrage aan het milieu.

Auteur: Oliver Ringelstein
Bedrijfsleider INTEWA GmbH

Fotocollectie

Bilder_Fachartikel_Duschen_mit_Regenwasser.zip

Archiv mit Bildersammlung

De mogelijkheid om drinkwater te besparen heeft het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt.

» more

Een regenwaterfilter dat zichtzelf ontvet door middel van het wisselsprongprincipe.

» more

Het Drainmax infiltratiesysteem: Het enige infiltratieafvoersysteem in kunststof met een spoelbare bodem.

» more

Het geoptimaliseerde waterpompstation voor het gebruik van regen- en grijswater is nuttig voor elke bouw.

» more
 

Information

Tel. 001 (0) 404 824 9266

E-Mail: info@us.intewa.net

SitemapConditionsImprint

Co­py­right © 2013 • IN­TE­WA United States